Information om Botulinumtoksin og Fillers

Forløb

Forundersøgelse

Inden forundersøgelsen vil du få udleveret et skema om dit generelle helbred, allergi, medicin og persondata samt efterfølgende et skema omkring samtykke til operation og hospitalets kommunikation med trediepart.
Der vil ved forundersøgelsen blive taget billeder til brug for senere dokumentation af den gennemførte behandling (før/efter billeder).
Alle disse data er beskyttet af persondataloven og vores tavshedspligt.
Du får udleveret skriftlig information om behandlingen.
I henhold til lovgivningen skal der gå mindst 2 døgn før du kan booke dig til en behandling.

Du har krav på en bisidder under forundersøgelsen, såfremt du ønsker dette.

 

Følgevirkninger

Ideelt set skal der ikke være nogen følgevirkninger, andet end den tilsigtede effekt af behandlingen.
Umiddelbart efter behandlingen vil der være små mærker efter indstik og ømhed. Der kan også være lidt ekstra hævelse, som aftager i løbet af den første tid.

 

Komplikationer

Botulinumtoksin

Ved indsprøjtning kan de forkerte muskler blive påvirket, hvilket kan medføre utilsigtede effekter, der først aftager efter de 3 måneder. Såfremt botulinumtoksin gives for hyppigt, når de pågældende muskler ikke, at restituere, hvilket kan medføre blivende svækkelse. Dette er årsagen til, at der ikke skal gives fornyet botulinumtoksin-behandling før end effekten af den sidste behandling er aftaget.

 

Fillers (ikke permanente)

En overbehandling med fillers, vil naturligvis medføre et ”hævet” udseende indtil effekten aftager. Der er beskrevet permanente ”hævelser” eller knuder efter behandling med ikke permanente fillers. Dette skyldes som regel en betændelsesreaktion (kroppens egen reaktion) der senere erstattes af lidt arvæv.
Ved både botulinumtoksin og fillers behandling, kan der opstå infektion ved indstiksstederne, som dog ofte ikke efterlader blivende problemer.

 

Holdbarhed

Botulinumtoksin effekt aftager efter 3 måneder, men ved de efterfølgende behandlinger kan effekten vare op til 6 måneder.
Ikke permanente fillers findes i forskellige ”holdbarheder” med effekten aftagende fra 3 og helt op til 12 måneder.