Information om fedtsugninger

Hvem henvender fedtsugninger sig til?

Almindeligt fedt og fysiologisk fedt

Selvom det er diskutabelt at skelne klart imellem to forskellige former for fedt, er det meget pædagoisk, når vi skal prøve at forklare hvem, der er egnet til en fedtsugning. Underhuden består af fedtvæv. Når du tager på, bliver de enkelte fedtceller større, underhuden fylder mere og du bliver overvægtig. Dette kaldes almindelig underhudsfedt og forsvinder ved et vægttab.
Over for dette findes, de såkaldte fysiologiske fedtdepoter. Disse fysiologiske fedtdepoter opdager du typisk i forbindelse med puberteten, hvor kroppen forandrer sig i takt med de hormonelle påvirkninger. Tendensen til og graden af fedtdeponering er meget individuel og for en stor del arveligt betinget. Du kan ofte få en ide om din tendens til disse fedtdeponeringer, ved at se på dine nære familiemedlemmer af samme køn. Specielt hos kvinder, kan der opstå store fedtdeponeringer omkring lår, hofter og balder, forandringer der typisk bliver forstærket i forbindelse med graviditeter. Hos mænd kan der med alderen komme fedtdeponeringer på bageste del af hofterne, de såkaldte dansehåndtag. Hos begge køn sker der også fedtdeponeringer på brystpartiet. Alle fedtdeponeringerne forværres af overvægt.
De fysiologiske fedtdepoter forsvinder ikke, selvom du taber dig.

 

Vægt

Det anbefales, at din vægt er nær normal, før du overvejer, at få foretaget en fedtsugning. Dette kan vurderes ved det såkaldte Body Mass Index, BMI.
BMI beregnes som din (vægt i kg) divideret med din (højde i m)2.
Dette betyder at hvis du vejer 65 kg og er 165 cm høj, har du et BMI på: 65 kg/ (1,65 m)= 24 kg/m2.

  • Undevægtig: BMI<18,5
  • Normalvægt: BMI 18,5-25
  • Overvægtig: BMI 25-30
  • Fedme: BMI > 30

En let overvægt forhindrer ikke, at der kan foretages en fedtsugning, men større overvægt giver både dårligt resultat og større risiko for komplikationer.

Hvordan udføres fedtsugninger?

De enkelte områder

Visse patienter har bare et enkelt område, de ønsker fedtsugning, imens andre har flere områder. Mænd og kvinder efterspørger behandling af forskellige områder.

Denne forskel skyldes primært de forskellige hormonelle påvirkninger, der giver forskellig lokalisation af de typiske fedtdeponeringer hos de to køn.

 

KvinderMænd
Yderlår”Dansehåndtag”
KnæBrystparti
InderlårMave
MaveHals
Hofter
Hals
Arme

 

 

Kombinations-operationer

Fedtsugninger kan foretages svarende til et enkelt område, men ganske ofte ønskes flere områder, behandlet på en gang. De typiske kombinationer er:

 

  • Hofter og yderlår (2 regioner)
  • Yderlår og inderlår (2 regioner)
  • Yder-, inderlår og knæ (3 regioner)
  • Mave og hofter (2 regioner)
  • Mave og ”dansehåndtag” (2 regioner)
  • Mave, hofter, yder- og inderlår (4 regioner)

 

På denne måde kan en fedtsugning blive en ganske omfattende operation. I Danmark har vi vedtaget ikke, at tilbyde fedtsugninger på over 4 liter. Dette er for, at beskytte patienterne imod komplikationer som generel væskeforstyrrelse og dødt væv.

 

De enkelte områder

Hals

Mange er generet af overskydende fedtvæv på forsiden af halsen, umiddelbart under hagen. Hos nogen præsenterer dette sig som en dobbelthage, hos andre udsletter det blot vinklen imellem hagen og halsen. Denne forandring er typisk arveligt betinget og forværres visuelt, hvis du har en vigende hage. Med alderen bliver forandringen mere tydelig, fordi huden bliver slappere.
En fedtsugning af dette område skal foretages meget forsigtigt, da huden er tynd og mængden af fedtvæv begrænset. Hvis huden er slap, kan dette blive forværret ved fedtsugningen.
Hos yngre patienter kan man ofte forsøge med en fedtsugning alene, men hos ældre patienter må vi ofte anbefale en opstramning af huden i form af halsløft eller facelift.
Isolret fedtsugning af halsen er et indgreb, der kan foretages både i fuld bedøvelse og i lokalbedøvelse som såkaldt sammedagskirurgisk indgreb, hvor du udskrives senere samme dag.
Bandagen går ned under hagen og op omkring hovedet og skal bæres dag og nat i den første uge efter operationen.

Brystpartiet hos mænd

Der kan foretages en fedtsugning hos mænd med fedtholdig fylde af brystpartiet. Ofte er der dog tale om mandlig brystudvikling, som kræver udredning og kombineret fedtsugning og åben operation. Isoleret fedtsugningen af brystpartiet hos mænd foretages igennem to små snit i hudfuren under brystpartiet. Indgrebet foretages som regel i fuld bedøvelse som sammedagskirurgisk indgreb, hvor du går hjem senere samme dag.

 

Arme

Fedtdeponering omkring overarmene kan behandles med fedtsugning. Hvis der samtidig er overskydende slap hud, vil en fedtsugning blot forværre dette og i disse tilfælde anbefales en egentlig armplastik.
Ved isoleret fedtsugning lægges et lille snit langt nede på overarmen. Indgrebet foretages typisk i fuld bedøvelse, som et sammedagskirurgisk indgreb, hvor du går hjem senere samme dag. Du bliver udstyret med en såkaldt ”bolero”; komprimerende ærmer, der hænger sammen bag om skuldrene. Boleroen skal anvendes dag og nat i 3 uger.

Mave

Maven er et sted, hvor der typisk aflejres en del fedt. For det meste er der tale om ”almindeligt fedt”. Som sagt er fedtsugning sjældent nogen god ide, når der er tale om ophobning af almindeligt fedtvæv, her er det både sundere og billigere, at forsøge med diæt og motion. I visse tilfælde er der dog tale om større fedtdeponeringer, hvor en fedtsugning kan være på sin plads. Dette kan først endeligt afgøres ved en forundersøgelse hos din plastikkirurg.
Afhængig af omfanget af fedtsugningen på maven foretages denne igennem to eller flere små snit, dels i navlen, dels over venusbjerget og dels langs overgangen mellem maven og flankerne.
Fedtsugning af maven foretages normalt i fuld bedøvelse og ved fjernelse af over 1 liter fedt, med et døgns indlæggelse.
Efter fedtsugningen udstyres du med et mavebælte, som du skal anvende i 3 uger dag og nat og derefter i yderligere 3 uger, når du er aktiv.
Hvis der er overskydende slap hud på maven, vil dette blive forværret af fedtsugningen. Der kan evt suppleres med en miniabdominalplastik.

Dansehåndtag

Fedtdeponering bagtil på hofterne og om på lænderyggen kaldes populært ”dansehåndtag” eller ”kærlighedshåndtag”. Denne deponering ses både hos mænd og kvinder, men hyppigst hos mænd. Fedtdeponeringen forværres af overvægt og med alderen.
Hvis din vægt er normaliseret, er fedtsugning af dette område en oplagt mulighed for, at reducere fylden og ændre kroppens facon permanent. Operationen foregår igennem små snit på lænderyggen og ved hoften. Fedtvævet er her lidt fastere, så det anbefales altid, at operationen foregår i fuld bedøvelse.
Efter fedtsugningen udstyres du med et mavebælte, som du skal anvende i 3 uger dag og nat og derefter i yderligere 3 uger, når du er aktiv.

Hofter

Mange kvinder og enkelte mænd oplever fedtdeponeringer omkring hofterne. Hos kvinder er der tale om et såkaldt sekundært kønskarakteristikum, hvilket i lighed med brystet bliver stimuleret i forbindelse med kønshormonernes påvirkning gennem puberteten og senere ved graviditeter. Fedtdeponeringen her er altså et af naturens tegn på kvindelighed. Hos enkelte kvinder og hos mænd, kan der dog være tale om en ubalance imellem fedtdeponeringen omkring hofterne og den øvrige del af kroppen og i disse tilfælde kan det være berettiget med en fedtsugning. Hos kvinder kombineres fedtsugning af hofterne ofte med fedtsugning af lårene, der typisk også er påvirkede. Denne samtidige fedtdeponering omkring hofter og lår hos kvinder kaldes også gynekoid (kvindelig) fedtfordeling og har givet navn til den såkaldte ”pærefacon”, som modne overvægtige kvinder ofte kan få. Igen er det vigtigt at en evt. overvægt reduceres gennem diæt og motion inden en fedtsugning overvejes.
Isoleret fedtsugning af hofterne foretages i fuld bedøvelse som sammedagskirurgisk indgreb, hvor du kommer hjem igen senere samme dag.
Efter fedtsugningen udstyres du med et mavebælte, som du skal anvende i 3 uger dag og nat og derefter i yderligere 3 uger, når du er aktiv.

Yderlår

Mange kvinder og enkelte mænd oplever fedtdeponeringer på yderlårene. Hos kvinder er der tale om et såkaldt sekundært kønskarakteristikum, hvilket i lighed med brystet bliver stimuleret i forbindelse med kønshormonernes påvirkning gennem puberteten og senere ved graviditeter. Fedtdeponeringen her er altså et af naturens tegn på kvindelighed. Hos enkelte kvinder kan der dog være tale om en ubalance imellem fedtdeponeringen på yderlårene og den øvrige del af kroppen og i disse tilfælde kan det være berettiget med en fedtsugning. Hos kvinder kombineres fedtsugning af yderlårene ofte med fedtsugning af hofterne, inderlår og/eller knæ.
Denne samtidige fedtdeponering omkring hofter og lår hos kvinder kaldes også gynekoid (kvindelig) fedtfordeling og har givet navn til den såkaldte ”pærefacon”, som modne overvægtige kvinder ofte kan få. Igen er det vigtigt at en evt. overvægt reduceres gennem diæt og motion inden en fedtsugning overvejes.
Fedtsugningen foretages igennem tre små snit på hver side. Isoleret fedtsugning af yderlår foretages i fuld bedøvelse som sammedagskirurgisk indgreb, hvor du kommer hjem igen senere samme dag.

Inderlår

Specielt kvinder kan være disponerede for fedtdeponering højt på inderlårene. Dette kan genere ved at lårene støder imod hinanden ved gang og løb. Hos kvinder er der tale om et såkaldt sekundært kønskarakteristikum, hvilket i lighed med brystet bliver stimuleret i forbindelse med kønshormonernes påvirkning gennem puberteten og senere ved graviditeter. Fedtdeponeringen her er altså et af naturens tegn på kvindelighed. Hos enkelte kvinder kan der dog være tale om en ubalance imellem fedtdeponeringen på inderlårene og den øvrige del af kroppen og i disse tilfælde kan det være berettiget med en fedtsugning. Hos kvinder kombineres fedtsugning af inderlårene ofte med fedtsugning yderlår og/eller knæ.
Huden på inderlårene er meget tynd og en fedtsugning af inderlårene risikerer at efterlade uhensigtsmæssig slaphed af huden.
Efter fedtsugningen udstyres du med en komprimerende buks, som du skal anvende i 3 uger dag og nat og derefter i yderligere 3 uger, når du er aktiv.

Knæ

Indersiden af knæene er et område, hvor der kan være en relativt større fedtdeponering end omgivende områder.
Fedtsugning af knæ er et relativt lille indgreb og kan foretages i lokalbedøvelse som sammedagskirurgisk indgreb. Der lægges et lille snit i indersiden af knæhasen, hvorigennem fedtsugningen foretages.
Efter operationen udstyres du med komprimerende knæbind, der skal bæres dag og nat i 3 uger.

Underben

Fedtdeponering på underbenene er ofte diffust fordelt over hele underbenet. Dette gør fedtsugning relativt vanskelig og mere omfattende end de mere lokaliserede fedtsugninger. Fedtsugningen foregår gennem flere små snit omkring ankel og midt på underbenet på både yder- og inderside.
Operationen foregår i fuld bedøvelse og med et døgns indlæggelse.
Efter operationen skal du anvende støttestrømper i 6 uger for at modvirke hævelsestendensen

 

Forløb fra forundersøgelse til kontrol

Forundersøgelse

Ved det første besøg vil plastikkirurgen sammen med dig, vurdere dine ønsker i forhold til muligheder og begrænsninger. Kroppen gennemgås fra ”top til tå”, så alle muligheder afdækkes. Hvis det vurderes, at være muligt og forsvarligt med en eller flere fedtsugninger, vil der kunne lægges en samlet plan for hvilken type af fedtsugning, der er mest egnet til netop dig. Du vil blive informeret om, hvad det er realistisk at forvente af resultat efter fedtsugningen, hvilke følgevirkninger fedtsugningen har samt hvilke risici fedtsugningen medfører.
Plastikkirurgen vurderer dit almene helbred og om det er nødvendigt med andre undersøgelser før planen kan gennemføres. Der bliver taget foto af de pågældende områder, som kan anvendes som ”før” billeder, hvis fedtsugningen gennemføres.
Som privat patient tilrådes du altid, at medbringe en bisidder til din forundersøgelse. Dette giver god mulighed for, at diskutere fordele og ulemper ved fedtsugningen, også efter du er kommet hjem. Lovgivningen omkring ”kosmetisk behandling” betyder desuden, at der som minimum skal gå 1 uge fra forundersøgelse før du kan booke dig til en operation. Dette er en beskyttelse af dig, så der ikke bliver foretaget alt for impulsive operationer. Offentligt udvisiterede patienter er ikke dækket af denne lovgivning, men anbefales, at følge samme forholdsregler.

 

Operationen

Ved alle fedtsugninger skal du indlægges uanset om du kan gå hjem igen senere samme dag.
Ved fedtsugninger i fuld bedøvelse skal du være fastende mindst 6 timer inden operationen, men må dog drikke vand indtil 2 timer før.
Sygeplejersken på sengeafdelingen tager imod dig, sikrer din identitet og viser dig til rette. Narkoselægen gennemgår den planlage bedøvelse med dig og din plastikkirurg foretager optegning og sikrer sig, at I er enige om planen.
Ved afslutningen af operationen iføres du komprimerende bandage. Bandagens type afhænger af, hvilken region der er behandlet.

 

Efter operationen

Umiddelbart efter operationen overflyttes du til opvågningsafdelingen, hvor specialsygeplejersken og narkoselægen holder øje med dig, indtil du er klar til at komme over på sengeafdelingen. På opvågningen opstartes den smertestillende behandling. Når du er klar overflyttes du til din stue på sengeafdelingen. Plastikkirurgen kommer og tilser dig og informerer omkring forløbet af operationen.
Indlæggelsestiden afhænger af, hvilken operation du har gennemgået. Ved de store fedtsugninger på over 1 liter forbliver du indlagt til dagen efter indgrebet.
De komprimerende bandager skal typisk anvendes i op til 6 uger efter operationen. De første 3 uger dag og nat, de efterfølgende 3 uger når du er oppe og aktiv.
Efter 14 dage møder du til kontrol og fjernelse af tråde hos sygeplejersken.

 

Kontrol

Du møder til kontrol hos din plastikkirurg 6 måneder efter operationen. Så lang tid går der før ujævnheder på grund af væske er helt forsvundet. Her kan resultatet af operationen vurderes og der bliver taget nye foto som dokumentation.

 

Følgevirkninger

 

Ar

Ved fedtsugninger er arrene meget små, typisk mellem 5-7 mm. I de første 3 mdr. er arrene røde og hævede, herefter bliver de langsomt lyse og flade. Det anbefales at anvende plasterbehandling så længe arrene fortsat er røde, dette modvirker tendensen til blivende røde og hævede ar. Der går helt op til 2 år, før det endelige udseende af arrene kan vurderes.

Midlertidig hævelse

I månederne efter fedtsugningen vil der være en hævelse af det opererede område. Dette giver sig udslag i ujævnheder af huden. Dette forsvinder af sig selv. I ugerne efter operationen anvender du de komprimerende bandager, der reducerer hævelsestendensen, men når bandagerne tages af kan der komme en periode på flere uger, hvor ujævnhederne kommer tilbage..

Følelsesløshed

Selve det fedtsugede område vil have en ændret følsomhed i dage til uger efter fedtsugningen. Dette kan være stærkt generende, specielt umiddelbart efter operationen. Med tiden bliver følsomheden normal.

 

Komplikationer

Blødning

Blodudtrædninger i form af større eller mindre blå mærker er almindelige efter en fedtsugning. Misfarvningerne forsvinder i løbet af 3 uger. I meget sjældne tilfælde kan der være tale om større blodansamlinger, der kræver udtømning gennem punktur eller ved en operation.

Infektion

Infektion efter fedtsugning er meget sjældent. I de fleste tilfælde er der således tale om en overfladisk infektion i et af de små ar, som kan behandles med lokal pleje og antibiotika. I sjældne tilfælde kan infektionen sprede sig i dybden og gøre det nødvendigt at åbne op eller drænere betændelse under fornyet indlæggelse og behandling med intravenøs antibiotika. I disse alvorlige tilfælde, vil infektionen kunne ødelægge det forventede resultat af operationen.

Ujævnheder

De fleste ujævnheder efter en fedtsugning skyldes væskeansamlinger, der forsvinder i løbet af de første måneder. I nogle tilfælde er der suget for lidt eller for meget i et delområde. Dette vil give en permanent ujævnhed. Såfremt, der er suget for lidt, kan der typisk foretages en supplerende ny fedtsugning af det pågældende område, dette foretages uden yderligere omkostning for dig. Hvis der er taget for meget, kan det være svært eller helt umuligt at rette op på ujævnheden.

Dødt væv (nekrose)

Hvis der fedtsuges for tæt under huden kan blodcirkulationen til dette hudområde ødelægges og medføre nekrose (dødt væv). Her er man nødt til, at foretage en fornyet operation med fjernelse af det døde område og eksempelvis transplantation af hud. Dette vil ødelægge det kosmetiske resultat af fedtsugningen.

Hypertrofisk ardannelse

Enkelte patienter har tendens til, at danne meget ar-væv ved operationer. Såkaldt hypertrofisk ardannelse. Alle ar er jo røde og hævede i månederne efter operationen. Men ved hypertrofisk ardannelse forbliver arrene røde og hævede i over 1 år efter operationen. Arrene kan behandles med plaster over flere måneder og i svære tilfælde med indsprøjtning af steroid direkte i arvævet. I sjældne tilfælde kan der senere forsøges med kirurgisk korrektion af et skæmmende ar.
Hypertrofisk ardannelse adskiller sig fra Keloid, som er en arvelig ar-sygdom, hvor arvævet breder sig ud over det opererede område. Patienter med kendt Keloid frarådes kosmetisk kirurgi.

Blodprop

Ved store fedtsugninger er der en lille risiko for blodpropdannelse i benene. Dette er ikke i sig selv farligt, da blodpropperne dannes i venesytemet. Men hvis en sådan blodprop river sig løs og transporteres med blodbanen op til lungekredsløbet, kan der opstå en livstruende lungeemboli.
Der er også beskrevet fedt-blodpropper ved større fedtsugninger, hvor fedtvæv transporteres med blodbanen og sætter sig i blodkar som propper.

 

Holdbarhed

En fedtsugning giver en permanent forandring i din krops facon. En fedtsugning forhindrer derimod ikke, at du kan tage på, også svarende til det fedtsugede område. Men du vil tage på ”i din nye facon” og når du taber dig igen, vil du stadig have resultatet af din fedtsugning. Med alderen bliver hudens elasticitet nedsat. Dette betyder, at et fedtsuget område ændrer karakter og huden kan ældes hurtigere end områder, hvor der ikke er foretaget en fedtsugning.