Information om inderlårsplastik

Hvem henvender en inderlårsplastik sig til?

Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde på lårene, specielt i forbindelse med svær overvægt.
Men løshed af huden på lårene, kommer også med alderen. Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde, med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden. Arvelige faktorer spiller ind både på tendensen til at deponere fedt på lårene i forbindelse med overvægt men også på tendensen til løshed af huden med alderen. Desuden har rygning en skadelig effekt på hudens elasticitet, dette betyder at løshed af huden på indelårene kan ses i en relativ ung alder.

Forløb fra forundersøgelse til kontrol

Forundersøgelse

Ved det første besøg vil plastikkirurgen sammen med dig, vurdere de ønsker i forhold til muligheder og begrænsninger. Hvis det vurderes, at være muligt og forsvarligt med en inderlårsplastik, vil det blive vurderet, hvilken type af operation, der er mest egnet til netop dig. Du vil blive informeret om, hvad det er realistisk at forvente af resultat efter operationen, hvilke følgevirkninger operationen har samt hvilke risici operationen medfører.
Plastikkirurgen vurderer dit almene helbred og om det er nødvendigt med blodprøver eller andre undersøgelser før operationen kan gennemføres. Der bliver taget foto af dine lår, som kan anvendes som ”før” billeder, hvis operationen gennemføres.
Som privat patient tilrådes du altid, at medbringe en bisidder til din forundersøgelse. Dette giver god mulighed for, at diskutere fordele og ulemper ved at gennemføre operationen, også efter du er kommet hjem. Lovgivningen omkring ”kosmetisk behandling” betyder desuden, at der som minimum skal gå 1 uge fra forundersøgelse før du kan booke dig til en operation. Dette er en beskyttelse af dig, så der ikke bliver foretaget alt for impulsive kosmetiske operationer. Offentligt udvisiterede patienter er ikke dækket af denne lovgivning, men anbefales, at følge samme forholdsregler.

Operation

Der findes flere teknikker til opstramning af huden på lårene. Afhængig af problemets omfang kan snittet lægges på forskellige måder, så forskellig mængde af hud kan fjernes. I lette tilfælde lægges typisk et snit helt oppe i skridtet, men i langt de fleste tilfælde er det nødvendigt at supplere med et snit ned langs indersiden af låret mod knæet.
Ved operationen suppleres typisk med en fedtsugning. Ved de kosmetiske operationer hjælper dette på det kosmetiske resultat, men ved de større inderlårsplastikker foretages fedtsugningen for, at skåne de små lymfekar og dermed forebygge efterfølgende hævelsestendens af underben og fødder.
Kosmetisk inderlårsplastik tager typisk 3 timer i fuld bedøvelse og kræver 1 døgns indlæggelse.
Du skal forvente 2-3 ugers fravær fra arbejde.

Inderlårsplastik efter stort vægttab

Især kvinder oplever ofte betydelige gener af løs hud på inderlårene efter et stort vægttab. Generne er dels betinget af selve overskuddet af hud, men også det faktum at huden ”sidder løst” og besværliggør aktiviteter. Nogen kvinder har også betydelige rest-fedtdepoter på både inder- og yderlår.
Inderlårsplastik efter stort vægttab adskiller sig betydeligt fra de traditionelle mindre plastikker, hvor arrene kunne placeres oppe i skridtet. Efter stort vægttab er hudoverskuddet og generne ofte så betydelige, at der kræves et lodret snit fra højt i skridtet og ned til knæet for at opnå tilstrækkeligt resultat. Operationen indledes med en meget kraftig fedtsugning af selve det hudområde, der skal fjernes. Dette reducerer selvfølgelig lårets omfang, men har primært til formål at skåne de mange lymfekar der løber op i underhuden, langs inderlåret. En ødelæggelse af lymfekarrene vil medføre blivende hævelsestendens af underben og fødder (lymfødem).
Inderlårsplastikken udføres typsik som et selvstændigt indgreb og kombineres altså ikke med andre samtidige plastikkirurgiske indgreb efter stort vægttab. Dels må der ikke samtidigt foretages indgreb på yderlår (grundet blodtilførslen til huden) og dels er der en større risiko for helingsproblemer og infektion ved inderlårsplastikken end de andre plastikker, hvorfor en komplikation fra inderlårene kunne komplicere operationerne i de andre regioner.
Inderlårsplastik tager typisk 4 timer og kræver 1 døgns indlæggelse
Der skal forventes sygemelding i 3-5 uger.

Plastikkirurgi efter fedmekirurgisk indgreb

Undersøgelser tyder på at risikoen for komplikationer efter plastikkirurgi er særlig stor for patienter, der har gennemgået fedmekirurgiske indgreb. Du skal som fedmeopereret patient forvente livslang behandling med kosttilskud, men det er meget vigtigt, at du som kommende plastikkirurgisk patient tager de anbefalede kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, samt at du op til et plastikkirurgisk indgreb er ekstra opmærksom på at få en sund og varieret kost.

Efter et fedmekirurgisk indgreb, skal der gå minimum 1½ år, før du kan tilbydes plastikkirurgisk korrektion. Dette skyldes at stofskiftet skal have lov at stabilisere sig så meget som muligt, så risikoen for komplikationer minimeres.

Følgevirkninger

Ar

Arrene efter inderlårsplastikken er problematiske. Ved kosmetiske indgreb, hvor arrene er placeret i skridtet, har de en tendens til med tiden, at flytte sig ned på inderlårene (migrere) eller hos kvinder at trække på skamlæberne.
Ved de større inderlårsplastikker har du ikke disse problemer, men arret ligger jo synligt på selve inderlåret og har desværre en tendens til at blive bredt.
I de første 3 mdr. er arrene røde og hævede, herefter bliver de langsomt lyse og flade. Der går helt op til 2 år, før det endelige udseende af arrene kan vurderes.

Midlertidig hævelse af underben og fødder

Det er almindeligt, at der er en forbigående hævelsestendens af underben og fødder efter inderlårsplastik. Det kan tage op til flere uger før dette fortager sig helt. Det er vigtigt, at du så vidt muligt lægger benene op når du har mulighed for det. Og i svære tilfælde bør der anvendes støttestrømper og evt. massage ved fysioterapi.

Komplikationer

Blødning

Efter operationen stiger blodtrykket og herved kan et af de mange blodkar som er delt ved operationen, briste og medføre en ansamling af blod under huden. Hvis det drejer sig om en større blødning er det nødvendigt med en ny operation. I givet fald sker dette næsten altid imens du stadig er indlagt og reoperationen gennemføres akut af din egen plastikkirurg.

Infektion

Infektion skyldes bakterier, der enten er kommet i kontakt med operationsfeltet i forbindelse med selve operationen eller mere almindeligt er kommet ind i kroppen gennem det nye ar efter at du er kommet hjem. I de fleste tilfælde er der således tale om en overfladisk infektion i arret, som kan behandles med lokal pleje og antibiotika. I sjældne tilfælde kan infektionen sprede sig i dybden og gøre det nødvendigt at åbne op eller drænere betændelse under fornyet indlæggelse og behandling med intravenøs antibiotika. I disse alvorlige tilfælde, vil infektionen kunne ødelægge det forventede resultat af operationen.

Dårlig heling

Ved de større plastikker er der risiko for dårlig heling, så en del af arret åbner sig. Defekten behandles typisk ”konservativt” og heler op fra bunden. Arret kan blive bredt og grimt svarende til det pågældende område og du vil i givet fald blive tilbudt en senere korrektion (ca 1 år efter operationen). I svære tilfælde kan det være nødvendigt, at foretage forsøg på fornyet lukning af arret under antibiotikadække.

Lymfødem

I meget sjældne tilfælde ses blivende hævelsestendens af underben og fødder, såkaldt lymfødem. Tilstanden kræver behandling med særlige støttestrømper og speciel fysioterapi. Hos de fleste patienter vil tendensen aftage og med tiden helt forsvinde.

Nerveskade

I forbindelse med operationen kan der ske skade på følenerverne til huden. Dette medfører et følelsesløst område på huden på låret. Tilstanden er generende men har ikke indflydelse på førligheden.

Hypertrofisk ardannelse

Hos nogle personer dannes der meget ar-væv, såkaldt hyperttrofisk ardannelse. Dette medfører tykke røde ar. Arrene kan behandles med plaster over flere måneder og i svære tilfælde med indsprøjtning af steroid. I sjældne tilfælde kan der senere forsøges med kirurgisk korrektion af et skæmmende ar.

Holdbarhed

Opstramninger af hud og væv hos mennesker, stopper ikke aldringsprocesserne. Så der findes ingen opstrammende indgreb ”der holder evigt”. På den anden side vil det, der er fjernet ikke komme igen. Fornyet, overvægt og vægttab vil også betyde fornyet slaphed af huden.

”Holdbarheden” er individuel og påvirkes både af arvelige faktorer og ydre faktorer, som påvirker hudens elasticitet (hormoner, rygning o.a.). ”Holdbarheden” vil også være forskellig, for de forskellige typer af operationer, således, at jo større og jo mere åbent et indgreb, jo større effekt og dermed jo længere holdbarhed af resultatet.